Inici del Contingut

Guies docents 2017-2018

Curs Acadèmic 2017-2018

 

Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals (pla nou)

 

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101960

Bàsica

1

Anglès oral i escrit per als mitjans de comunicació

101953

Bàsica

1

Teoria de la comunicació

Grup 1: català/castellà     Grup 2: anglès

100028

Bàsica

1

Expressió audiovisual

101958

Bàsica

1

Història dels mitjans de comunicació de masses

101956

Obligatòria

1

Introducció a les TIC. Comunicació Audiovisual

101955

Bàsica

2

Castellà oral i escrit per als mitjans de comunicació

101954

Bàsica

2

Fonaments del periodisme

101957

Obligatòria

2

Anàlisi i creació de continguts en xarxa

Grup 1: català/castellà (alumnes 1r)
Grup 2: anglès (alumnes 1r)
Grup 3: alumnes procedents de pla vell

101969

Obligatòria

2

Indústries culturals

Grup 1: català/castellà     Grup 2: anglès

101951

Obligatòria

2

Introducció a les TIC. Periodisme

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101961

Bàsica

1

Història del cinema

101959

Bàsica

1

Política, economia i societat actual

101962

Bàsica

1

Sociologia i psicologia de la comunicació

101964

Obligatòria

1

Redacció periodística. Gèneres descriptius

Grup 1: català/castellà     Grup 2: anglès

101963

Obligatòria

1

Narrativa audiovisual

Grup 1: català/castellà     Grup 2: anglès

101950

Bàsica

2

Català oral i escrit per als mitjans de comunicació

101968

Obligatòria

2

Estructura de la comunicació i de la informació

101965

Obligatòria

2

Redacció periodística. Gèneres interpretatius

Grup 1: català/castellà     Grup 2: anglès

101967

Obligatòria

2

Teoria i pràctica de la producció de so i locució

101966

Obligatòria

2

Realització audiovisual

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101972

Obligatòria

1

Comunicació política i opinió pública

101974

Obligatòria

1

Gestió d'empreses de comunicació

101935

Obligatòria

1

Publicitat

101928

Obligatòria

1

Ràdio

101970

Obligatòria

2

Comunicació corporativa

101971

Obligatòria

2

Dret i ètica de la comunicació i la informació

101975

Obligatòria

2

Postproducció audiovisual

     

L'estudiantat podrà cursar 12 ECTS optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

QUART CURS (inici curs 2018-2019)

Codi

Tipus

S

Assignatura

101973

Obligatòria

1

Mètodes de recerca en comunicació

101977

Obligatòries

2

Pràctiques acadèmiques externes

101976

Obligatòries

2

Treball final de Grau

     

L'estudiantat podrà cursar 36 ECTS optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

MATÈRIES OPTATIVES

Menció en creació de continguts audiovisuals:

l’estudiantat ha de cursar 42 dels 56 ECTS ofertats per a obtenir la menció

Codi

Curs

S

Assignatura

101982

4t

1

Anàlisi de les audiències

101984

3r

1

Documental audiovisual i multimèdia

 101985

4t

1

Ficció audiovisual contemporània

101979

3r

1

Gèneres i formats per a internet i noves plataformes

101988

4t

1

Guió audiovisual

101934

4t

1

Noves tendències a la televisió i la convergència digital

101993

4t

1

Producció audiovisual

101995

4t

1

Taller de creació audiovisual

101980

3r

2

Gèneres televisius

 

 

Menció en creació de continguts informatius:

l’estudiantat ha de cursar 42 dels 56 ECTS ofertats per a obtenir la menció

Codi

Curs

S

Assignatura

101982

4t

1

Anàlisi de les audiències

101984

3r

1

Documental audiovisual i multimèdia

101991

4t

1

Periodisme especialitzat. Economia i política

101992

4t

1

Periodisme especialitzat. Societat i cultura

101994

4t

1

Programes informatius per a la televisió i ràdio

101997

4t

1

Taller de creació periodística

 101986

3r

1

Teoria i tècnica de la fotografia i del fotoperiodisme

101978

3r

2

Gabinet de comunicació

101981

3r

2

Periodisme digital

 


Menció en creació de continguts per a internet:

l’estudiantat ha de cursar 42 dels 56 ECTS ofertats per a obtenir la menció

Codi

Curs

S

Assignatura

101984

3r

1

Documental audiovisual i multimèdia

101979

3r

1

Gèneres i formats per a internet i noves plataformes

 101987

4t

1

Gestió de continguts i anàlisi d’usos d’internet

101989

4t

1

Introducció a la programació web

101990

3r

1

Narrativa interactiva

101934

4t

1

Noves tendències a la televisió i la convergència digital

101996

4t

1

Taller de creació multimèdia

101983

3r 2 Disseny i creació multimèdia

101981

3r

2

Periodisme digital

 

MATÈRIA OPTATIVA (genèrica)

Codi

Tipus

S

Assignatura

100036

Optativa

--

Matèria transversal

 

 

Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals (pla vell)

 

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101932

Bàsica

1

Anglès aplicat a la comunicació científica

101907

Espec.

1

Expressió audiovisual

101938

Bàsica

1

Història dels mitjans de comunicació de masses

101902

Bàsica

1

Semiòtica i teoria de la comunicació

100001

Bàsica

2

Ciència i Societat

101942

Espec.

2

Fonaments de la redacció periodística

101901

Bàsica

2

Indústries culturals i moviments estètics contemporanis

101911

Bàsica

2

Introducció a l’ús de les TIC

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100007

Bàsica

1

Pensament i cultura

100114

Bàsica

1

Història del cinema i d’altres arts audiovisuals

101908

Espec.

1

Narratives audiovisuals

101900

Bàsica

1

Política, economia, història i societat actual

101903

Bàsica

1

Psicologia de la comunicació

101943

Bàsica

2

Mètodes de recerca en comunicació

101910

Espec.

2

Informació i gèneres periodístics

101940

Espec.

2

Realització i postproducció audiovisual I

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101941

Espec.

1

Realització i postproducció II

101917

Espec.

1

Anàlisi i producció de so i locució

101939

Espec.

1

Creació de continguts en xarxa

101937

Espec.

2

Dret i ètica de la comunicació i la informació

     

L'estudiantat pot cursar 18 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

QUART CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101914

Espec.

1

Sistemes públics de comunicació audiovisual

101913

Espec.

1

Gestió de projectes de formats periodístics i audiovisuals

101931

Espec.

2

Pràctiques en empresa o institució

101930

Espec.

2

Treball Final de Grau (TFG)

     

L'estudiantat pot cursar 24 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

MATÈRIES OPTATIVES

Mòdul optatiu basic: l’alumne ha de cursar 6 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

100026

1

El llegat cultural grecoromà

100027

1

Francès per a la comunicació científica

100036

1

Matèria transversal

 

Mòdul optatiu d’intensificació:l’alumne ha de cursar 36 crèdits d’aquest mòdul

Itinerari en Comunicació Corporativa:

La realització dels diferents itineraris no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 42 crèdits; però per tal d’obtenir un itinerari específic haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101935

1

Publicitat

101922

2

Anàlisi de la comunicació corporativa

101918

2

Comunicació política i institucional

101920

2

Disseny gràfic

101924

2

Gabinet de comunicació

101923

2

Organització d’esdeveniments públics

Itinerari en Periodisme Audiovisual:

La realització dels diferents itineraris no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 42 crèdits; però per tal d’obtenir un itinerari específic haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101928

1

Ràdio

 101933

1

Formats informatius per a la televisió

 101934

1

Noves tendències en televisió i convergència digital

101925

2

Fotografia

101926

2

Gestió del coneixement

101936

2

Teoria i pràctica del documental