Inici del Contingut

Guies docents 2013-2014

Curs Acadèmic 2013-2014

 

Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101932

Bàsica

1

Anglès aplicat a la comunicació científica

101907

Espec.

1

Expressió audiovisual

101911

Bàsica

1

Introducció a l’ús de les TIC

101902

Bàsica

1

Semiòtica i teoria de la comunicació

100001

Bàsica

2

Ciència i Societat

101909

Espec.

2

Expressió oral i escrita per als mitjans de comunicació

101901

Bàsica

2

Indústries culturals i moviments estètics contemporanis

101904

Bàsica

2

Teoria i història del periodisme i dels mitjans audiovisuals

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100007

Bàsica

1

Pensament i cultura

100114

Bàsica

1

Història del cinema i d’altres arts audiovisuals

101908

Espec.

1

Narratives audiovisuals

101915

Espec.

1

Anàlisi i producció d'imatge I

101910

Espec.

2

Informació i gèneres periodístics

101905

Bàsica

2

Fonaments i anàlisi de la informació periodística i audiovisual

101900

Bàsica

2

Política, economia, història i societat actual

101903

Bàsica

2

Psicologia de la comunicació

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101916

Espec.

1

Anàlisi i producció d'imatge II

101906

Espec.

1

Ètica i responsabilitat professional

101912

Espec.

1

Gestió i producció de la informació en xarxa

101917

Espec.

2

Anàlisi i producció de so i locució

 

QUART CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101914

Espec.

1

Sistemes públics de comunicació audiovisual

101913

Espec.

1

Gestió de projectes de formats periodístics i audiovisuals

101931

Espec.

2

Pràctiques en empresa o institució

101930

Espec.

2

Treball Final de Grau (TFG)

 

MATÈRIES OPTATIVES

Mòdul optatiu basic: l’alumne ha de cursar 6 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

100026

1

El llegat cultural grecoromà

100027

1

Francès per a la comunicació científica

100036

1

Matèria transversal

 

Mòdul optatiu d’intensificació:l’alumne ha de cursar 36 crèdits d’aquest mòdul

Itinerari en Comunicació Corporativa:

La realització dels diferents itineraris no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 42 crèdits; però per tal d’obtenir un itinerari específic haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101921

1

Publicitat i narratives empresarials

101922

2

Anàlisi de la comunicació corporativa

101918

2

Comunicació política i institucional

101920

2

Disseny gràfic

101923

2

Organització d’esdeveniments públics

Itinerari en Periodisme Audiovisual:

La realització dels diferents itineraris no té caràcter obligatori; l’estudiantat pot completar l’optativitat de forma genèrica tot superant 42 crèdits; però per tal d’obtenir un itinerari específic haurà de superar 30 crèdits d’aquest mòdul

Codi

S

Assignatura

101928

1

Ràdio

101925

2

Fotografia

101924

2

Gabinet de comunicació

101926

2

Gestió del coneixement

101927

2

Producció i realització del documental i del reportatge